Thống kê


Đang xem 194
Toàn hệ thống: 2177
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỚNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo quyết định số 42/2002/QĐ – BGD&ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành "Điềulệ trường đại học"

QUI CHẾ TUYỂN CHỌN, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỌC SINH HỆ SỰ BỊ ĐẠI HỌC VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP ĐỐI VỚI HỌC SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2005/QĐ-BGD&ĐT ngày29 tháng3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIÁO TRÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1941/QĐ/ĐT Ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Đại học Nông lâm Tp.HCM)

QUY ĐỊNH Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai bảy bảy năm

Xem trả lời của bạn !