Thống kê


Đang xem 114
Toàn hệ thống: 1952
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY số 1942/2006/QĐ/ĐT, ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO V/v Bổ sung Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn ba sáu một

Xem trả lời của bạn !