Thống kê


Đang xem 119
Toàn hệ thống: 1731
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 1. Quyết định công nhận Hội đồng trường (xem)

 2. Quyết định công nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng Cơ sở đào tạo (xem)

 3. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường (xem)

 4. Quy chế tài chính (xem)

 5. Quy tắc ứng xử trong nhà trường (xem)

 6. Quy định về in và quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ (xem)

 7. Quy định về quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ (xem)

 8. Quy định về bàn giao công việc đối với viên chức (xem)

 9. Quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị của trường (xem)

 10. Quy định về phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cá nhân, đơn vị thuộc trường ĐHNL TP.HCM (xem)

 11. Quy chế chi tiêu nội bộ của trường (xem)

 

Số lần xem trang: 2479
Điều chỉnh lần cuối: 08-03-2023

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 2) tháng 6 năm 2024 (24-05-2024)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2024 (đợt 1) (05-04-2024)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 1) tháng 03 năm 2024 (07-03-2024)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2023 (đợt 4) (19-12-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 4) tháng 12 năm 2023 (20-11-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 09/2023 (đợt 3) (06-10-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 3) tháng 09 năm 2023 (11-09-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2023 (đợt 2) (27-06-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 2) tháng 05 năm 2023 (25-05-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2023 (đợt 1) (28-03-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín bảy sáu ba

Xem trả lời của bạn !