Thống kê


Đang xem 187
Toàn hệ thống: 1137
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh và CDR Tin học cho SV ngành Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng

 

Số lần xem trang: 2434
Điều chỉnh lần cuối: 29-04-2024

Các quy định về chuẩn đầu ra

Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với trình độ bậc 3, 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (17-05-2024)

Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (B2) dành cho SV chương trình tiên tiến (25-09-2023)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Tin học không chuyên áp dụng cho SV bậc ĐH hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ áp dụng từ HK 1/ năm học 2023-2024 (09-05-2023)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2022 (12-09-2022)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo ĐH, CĐ (14-12-2017)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ , tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014 (27-04-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên (29-01-2015)

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (20-03-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn chín chín chín

Xem trả lời của bạn !

logolink