Thống kê


Đang xem 137
Toàn hệ thống: 1250
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

 QUYẾT ĐỊNH

  V/v ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng

  hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

 
Căn cứ Quyết định số 58/ 2010/QĐ-TTG  ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ Trường Đại học”;

Căn cứ Quy chế  Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng các khoa/ bộ môn trực thuộc và Giám đốc trung tâm tin học ứng dụng,
 
QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1.Nay ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên (có bảng mô tả yêu cầu kèm theo) cho tất cả sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy từ khóa tuyến sinh đầu vào năm 2010 trở về sau.

Điều 2. Sinh viên được xét miễn học học phần Tin học đại cương (mã số 214101) và công nhận đạt chuẩn tin học đầu ra nếu vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ do Trung tâm tin học ứng dụng, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Điều 3. Quy định này có hiệu lực thi hành đối với sinh viên Đại học, cao đẳng chính quy không chuyên tin học từ khóa tuyển sinh đầu vào năm 2010 trở về sau.
Điều 4. Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa/BM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các sinh viên có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành
 
 

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký) 
 
TS. TRỊNH TRƯỜNG GIANG
 
           
 
 

 

BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC KHÔNG CHUYÊN

 


 
TT
 
Các ngành thuộc Khoa/Bộ môn
 
Mô tả yêu cầu
01
Chăn nuôi - Thú Y
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
- Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access hoặc Minitab phục vụ cho chuyên ngành
02
Cơ khí - Công nghệ
-  Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
- Có khả năng sử dụng AutoCad phục vụ cho chuyên ngành
03
Công nghệ hóa học
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
- Có khả năng sử dụng  Excel hoặc Access hoặc AutoCAD phục vụ cho chuyên ngành
04
Công nghệ sinh học
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
 - Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
05
Công nghệ thực phẩm
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
 -Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
06
Kinh tế
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
 -Đối với ngành kế toán: Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access.
- Các ngành khác: Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access hoặc Eview phục vụ cho chuyên ngành
07
Lâm nghiệp
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
- Ngành: Công nghệ chế biến lâm sản và các chuyên ngành: Công nghệ giấy & bột giấy, Thiết kế Đồ gỗ: Có khả năng sử dụng AutoCad phục vụ cho chuyên ngành
- Các ngành còn lại: Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
08
Môi trường và Tài nguyên
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
- Các ngành: Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên và chuyên ngành Thiết kế CQ: Có khả năng sử dụng Autocad + 3DMAX + Photoshop hoặc: Autocad+SketchkUp
- Các ngành  Bản đồ học (Hệ thống thông tin địa lý GIS, Hệ thống thông tin môi trường): Có khả năng sử dụng Mapinfo hoặc Arcview
- Các ngành  Quản lý môi trường (QLMT) và Kỹ thuật môi trường (KTMT): có khả năng sử dụng AutoCad (2D: QLMT và 2D, 3D : KTMT)
- Các ngành còn lại: Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
09
Ngoại ngữ - Sư phạm
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
10
Nông học
- Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương A
- Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành.
11
Quản lý đất đai & BĐS
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
- Có khả năng sử dụng  Mapinfo, Microstation hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành
12
Thủy sản
- Đạt trình độ tin học văn phòng  tương đương A
-Có khả năng sử dụng Excel hoặc Access phục vụ cho chuyên ngành.
 
                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Số lần xem trang: 2760
Điều chỉnh lần cuối: 20-03-2013

Các quy định về chuẩn đầu ra

Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với trình độ bậc 3, 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (17-05-2024)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh và CDR Tin học cho SV ngành Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) (29-04-2024)

Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (B2) dành cho SV chương trình tiên tiến (25-09-2023)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Tin học không chuyên áp dụng cho SV bậc ĐH hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ áp dụng từ HK 1/ năm học 2023-2024 (09-05-2023)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2022 (12-09-2022)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo ĐH, CĐ (14-12-2017)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ , tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014 (27-04-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên (29-01-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín bốn một bảy

Xem trả lời của bạn !

logolink