Thống kê


Đang xem 112
Toàn hệ thống: 1185
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Các quy định về chuẩn đầu ra

Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với trình độ bậc 3, 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (17-05-2024)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh và CDR Tin học cho SV ngành Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) (29-04-2024)

Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (B2) dành cho SV chương trình tiên tiến (25-09-2023)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Tin học không chuyên áp dụng cho SV bậc ĐH hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ áp dụng từ HK 1/ năm học 2023-2024 (09-05-2023)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2022 (12-09-2022)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo ĐH, CĐ (14-12-2017)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ , tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014 (27-04-2015)

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (20-03-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín sáu không không

Xem trả lời của bạn !

logolink