Thống kê


Đang xem 160
Toàn hệ thống: 1471
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Phòng Đào tạo thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tháng 06/2022), sinh viên vui lòng xem lịch chi tiết như sau:

Thời gian: từ 13h30 - 15h00, các ngày 13, 16, 20/09/2022 (xem lịch chi tiết từng khoa)

Trân trọng.

Số lần xem trang: 886
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2022

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 06/2023) (21-08-2023)

Thông báo Học cùng lúc 2 chương trình HK 1/2023-2024 (26-07-2023)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Tin học không chuyên áp dụng cho SV bậc ĐH hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ áp dụng từ HK 1/ năm học 2023-2024 (09-05-2023)

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 03/2023) (27-04-2023)

Thông báo V/v đăng ký học phần học kỳ III năm học 2022-2023 (17-04-2023)

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 12/2022) (20-02-2023)

Thông báo về đăng ký học cùng lúc hai chương trình HK II/ năm học 2022-2023 (29-11-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2022-2023 (25-11-2022)

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 09/2022) (11-11-2022)

Thông báo V/v đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 (02-08-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai một tám chín

Xem trả lời của bạn !