Thông báo Học cùng lúc 2 chương trình HK 1/2023-2024" />

Thống kê


Đang xem 174
Toàn hệ thống: 2162
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình ở học kỳ I năm học 2023-2024 như sau: (xem thông báo đính kèm)

 - Mẫu đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình (download)

 - Bảng kế hoạch học tập chung của hai chương trình (download)

Trân trọng./.

 

Số lần xem trang: 2430
Điều chỉnh lần cuối: 26-07-2023

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt 4 tháng 12/2023) (29-12-2023)

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt 3 tốt nghiệp tháng 09/2023) (23-11-2023)

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 06/2023) (21-08-2023)

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Tin học không chuyên áp dụng cho SV bậc ĐH hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ áp dụng từ HK 1/ năm học 2023-2024 (09-05-2023)

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 03/2023) (27-04-2023)

Thông báo V/v đăng ký học phần học kỳ III năm học 2022-2023 (17-04-2023)

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 12/2022) (20-02-2023)

Thông báo về đăng ký học cùng lúc hai chương trình HK II/ năm học 2022-2023 (29-11-2022)

Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2022-2023 (25-11-2022)

Thông báo về kế hoạch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 09/2022) (11-11-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba chín bảy chín

Xem trả lời của bạn !