Thống kê


Đang xem 178
Toàn hệ thống: 2143
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo "Danh sách xét tốt nghiệp tạm thời" đợt 2 tháng 06 năm 2024, sinh viên vui lòng xem file chi tiết:

Danh sách cập nhật đến ngày 24/05/2024 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 06/06/2024 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 18/06/2024 (xem file đính kèm).

 

Trân trọng./.

Số lần xem trang: 5297
Điều chỉnh lần cuối: 18-06-2024

Các thông tin tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2024 (đợt 1) (05-04-2024)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 1) tháng 03 năm 2024 (07-03-2024)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2023 (đợt 4) (19-12-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 4) tháng 12 năm 2023 (20-11-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 09/2023 (đợt 3) (06-10-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 3) tháng 09 năm 2023 (11-09-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2023 (đợt 2) (27-06-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 2) tháng 05 năm 2023 (25-05-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2023 (đợt 1) (28-03-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 1) tháng 03 năm 2023 (02-03-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy không sáu hai

Xem trả lời của bạn !