Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 4) tháng 12 năm 2023" />

Thống kê


Đang xem 118
Toàn hệ thống: 1433
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo "Danh sách xét tốt nghiệp tạm thời" đợt 4 tháng 12 năm 2023, sinh viên vui lòng xem file chi tiết:

Danh sách cập nhật đến ngày 20/11/2023 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 01/12/2023 (xem file đính kèm).

Danh sách cập nhật đến ngày 08/12/2023 (xem file đính kèm).

Trân trọng./.

Số lần xem trang: 2428
Điều chỉnh lần cuối: 10-12-2023

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 2) tháng 6 năm 2024 (24-05-2024)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2024 (đợt 1) (05-04-2024)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 1) tháng 03 năm 2024 (07-03-2024)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2023 (đợt 4) (19-12-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 09/2023 (đợt 3) (06-10-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 3) tháng 09 năm 2023 (11-09-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 06/2023 (đợt 2) (27-06-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 2) tháng 05 năm 2023 (25-05-2023)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2023 (đợt 1) (28-03-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 1) tháng 03 năm 2023 (02-03-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không sáu sáu sáu

Xem trả lời của bạn !